Jednolity Plik Kontrolny JPK

Co to jest JPK (Jednolity Plik Kontrolny)?

Jednolity Plik Kontrolny to nowość dla przedsiębiorców, która towarzyszy im od 2016 roku. Z roku na rok coraz więcej firm musi zainteresować się terminem JPK i pamiętać o tym, że należy go utworzyć oraz wysłać. Od stycznia 2018 roku JPK będzie dotyczyło również mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają do 10 pracowników a ich roczny obrót nie przekracza dwóch milionów euro. O co to w tym wszystkim chodzi i dlaczego JPK wprowadza tyle zamieszania?

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, to rozwiązanie wprowadzone w celu usprawnienia pracy organów podatkowych. Jest to nic innego, jak zbiór danych, w których skład wchodzą: podatkowe księgi przychodów i rozchodów (KPiR), księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyny, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT oraz ewidencje przychodu. Przekazanie plików JPK odbywa się przez środki elektronicznego przekazu lub na elektronicznym nośniku (np. pendrive).

Kiedy należy przekazać JPK oraz kto ma obowiązek przekazania JPK?

Terminy przekazania Jednolitego Pliku Kontrolnego

  1. Duże przedsiębiorstwa – 1.07.2016. Za duże przedsiębiorstwo uważa się takie, które zatrudnia powyżej 250 pracowników lub jego obrót netto przekracza 50 milionów euro i suma aktywów bilansu przekracza 43 miliony euro.
  2. Średnie przedsiębiorstwa – 1.01.2017. Za średnie przedsiębiorstwa uważa się takie, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i ich roczny obrót netto nie przekracza 50 milionów euro lub suma aktywów bilansu nie przekracza 43 milionów euro.
  3. Małe przedsiębiorstwa – 1.01.2017. Za małe przedsiębiorstwa uważa się takie, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników oraz ich roczny obrót netto nie przekracza 10 milionów euro lub suma aktywów bilansu nie przekracza 10 milionów euro.
  4. Mikroprzedsiębiorstwa – 1.01.2018. Za mikroprzedsiębiorstwa uważa się takie, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników oraz ich roczny obrót netto nie przekracza 2 milionów euro lub suma aktywów bilansu nie przekracza 2 milionów euro.

Więcej informacji na temat JPK znaleźć można na stronie Ministerstwa Finansów.

Za nieprzekazanie JPK w terminie grożą kary.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie JPK? Napisz lub zadzwoń – pomożemy!

tel. 508 327 466