Nasza oferta

Proponujemy Państwu pełne wsparcie i pomoc oraz doradztwo przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej – pomoc w wyborze osobowości prawnej i formy opodatkowania.

Usługi Księgowe – prowadzenie księgowości – wszystkie formy opodatkowania
·     księgowość uproszczona – Książki Przychodów i Rozchodów,
·     ryczałt,
·     księgowość pełna – Księgi Rachunkowe,
·     rozliczenia roczne PIT,
·     reprezentowanie w Urzędach Skarbowych,
·     powiadomienia i przypomnienia o należnościach do ZUS,
·     prowadzenie usług administracyjnych Twojej firmy,
·     przechowywanie dokumentacji firmowej,
·     sporządzanie deklaracji PCC od umów cywilno -prawnych,
·     przygotowanie dokumentacji do wniosków kredytowych,
·     wnioski o zwrot VAT na materiały budowlane,
·     sprawozdania do GUS i NBP.

Usługi kadrowo – płacowe dla zatrudnionych pracowników
Obsługa kadrowa obejmuje:
·     sporządzanie umów o pracę,
·     sporządzenie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło),
·     prowadzenie akt osobowych pracowników,
·     ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników,
·     sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
·     sporządzanie świadectw pracy.

Obsługa płacowa obejmuje:
·     sporządzanie list płac wynagrodzeń, rachunków do umów cywilnoprawnych,
·     sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
·     prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
·     naliczania zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą wynagrodzeń przez Zleceniodawcę (ZUS, PIT),
·     sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11),
·     sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-40).

Usługi finansowe
·     pomoc w uzyskaniu kredytu czy leasingu.